Home>16 January 2017: Kennis sessie Herstel- en Exitplan Betaalinstellingen / Round table Recovery & Resolution Plan Payment Institutions
  • Print
  • Decrease text size
  • Reset text size
  • Larger text size
12.21.2016 #event

16 January 2017: Kennis sessie Herstel- en Exitplan Betaalinstellingen / Round table Recovery & Resolution Plan Payment Institutions

Een goede voorbereiding voor uw project

Herstel- en exitplannen staan in 2017 bovenaan de agenda van betaalinstellingen. DNB verwacht dat in het voorjaar 2017 deze plannen zullen zijn ingediend.

De achtergrond hierbij, zoals geschetst in de Toezicht vooruitblik 2017, is dat de winstmarges in de sector onder druk staan. Daarom verwacht DNB van betaalinstellingen dat ze maatregelen nemen om het verdienmodel toekomstbestendig te maken en dat ze voorbereid zijn om te kunnen besluiten tot een gecontroleerde exit.

Kennis-sessie voor betaalinstellingen
Om de betaalinstellingen hierbij bij te staan hebben Simon Lelieveldt, Paul Geerts (Sia Partners) en Fred Bär (Payments Advisory Group) besloten hun kennis en ervaring op dit gebied te delen. Daartoe organiseren zij op 16 januari 2017 ’s middags een seminar over dit onderwerp.

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit het bankwezen en betalingsverkeer worden tien best practices geformuleerd voor het opstellen van herstel- en exitplannen. Ook wordt ingegaan op de regelgeving die al bestaat en het gedachtengoed erachter.

De sessie is gericht op deelnemers uit Nederlandse betaalinstellingen, kost € 60,- (incl  21% btw) en vindt plaats in het Rosarium.

Programma:
14.00 – 14.15  Inloop en koffie
14.15 – 14.45  Opening en achtergrondschets door Simon Lelieveldt
14.45 – 15.30  Vijf best practices door Paul Geerts (Sia Partners)
15.30 – 15.45  Pauze
15.45 – 16.30  Vijf best practices door Fred Bär (Payments Advisory Group)
16.30 – 17.00  Q&A over herstel en exit, gemodereerd door Simon Lelieveldt
17.00 – 18.00  Borrel

Aanmelding:

Meld je nu aan door vóór 12 januari 2017 een e-mail te sturen aan: paul.geerts@sia-partners.com

This session will be held in Dutch. If you would like to receive information on DNB’s request to submit a Recovery & Resolution Plan in English, we will be happy to meet you. Please contact: paul.geerts@sia-partners.com